Μεταπτυχιακά

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (60 ECTS)

Προϋποθέσεις επιλογής:

Πτυχίο 8 εξαμήνων τουλάχιστον

Κριτήρια επιλογής:

Βιογραφικό

Πληροφορίες

Εξ αποστάσεως

Υποστήριξη από Έλληνες tutors διορισμένους από το Πανεπιστήμιο

Μοριοδότηση

Μοριοδότηση ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 και μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις – προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο

Αναγνώριση

Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας

 

Είναι σχεδιασμένο για ιατρούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους στον τομέα υγείας και  παγγελματίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων καθηγητών, τα κλειδιά για την κατανόηση και ερμηνεία των ρυθμιστικών και λειτουργικών πτυχών του Συστήματος Υγείας, ενός επίκαιρου και ζωτικής σημασίας τομέα, σε συνεχή εξέλιξη, με ολοένα μεγαλύτερη σπουδαιότητα και με έντονη σχέση με τις οικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες των πτυχών του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Στόχοι

Ο στόχος του μεταπτυχιακού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες διεπιστημονικές γνώσεις και να προετοιμαστούν σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν και να βελτιστοποιήσουν τις δομές και τους ανθρώπινους πόρους στον τομέα της υγείας εφαρμόζοντας τις πιο προηγμένες μεθοδολογίες και τεχνολογίες.

Το μεταπτυχιακό στοχεύει επίσης στην κατάρτιση επαγγελματιών που να είναι σε θέση να προγραμματίσουν, να οργανώσουν, να κατευθύνουν και να ελέγξουν τις δραστηριότητες μιας περίπλοκης δομής υγείας μέσω του συντονισμού των ανθρώπινων πόρων.
Ο κάτοχος του Master θα είναι σε θέση να κατανοήσει τους περίπλοκους μηχανισμούς ρύθμισης των τομέων της υγείας και του φαρμάκου, να κατανοήσει τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και να έχει τα προσόντα για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων σε όλες τις βαθμίδες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα υγείας.

Αναγνώριση – Μοριοδότηση

Aναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας – Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Μοριοδότηση σε προκηρύξεις για διευθυντικές θέσεις στην εκπαίδευση και σε άλλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Διδακτέα ύλη

Η διδακτέα ύλη του μεταπτυχιακού είναι η εξής:

  1. Ψυχολογία της εργασίας και των οργανισμών – Η σχέση εργαζόμενου με τον ασθενή στον τομέα της υγείας
  2. Κοινωνική ψυχολογία – Ποιότητα της φροντίδας και διαχείριση των υπηρεσιών υγείας
  3. Δημόσιο Δίκαιο – Θεσμικό πλαίσιο και ρυθμιστικά προφίλ τoy Εθνικού Συστήματος Υγείας
  4. Οικονομία Επιχειρήσεων – Προϋπολογισμός και έλεγχος διαχείρισης μονάδων υγείας
  5. Οικονομία και Διαχείριση των Μονάδων Υγείας – Governance e Management μονάδων υγείας
  6. Πληροφορική – Εφαρμογή της πληροφορικής στις μονάδες υγείας
  7. Εργατικό δίκαιο – Νομική ευθύνη στην υγειονομική περίθαλψη
  8. Στατιστική – Πειραματική και τεχνολογική έρευνα
  9. Στατιστική – Αξιολόγηση των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών
  10. Οργάνωση Επιχειρήσεων – Οργάνωση και ανάπτυξη Μονάδων Υγείας

Παροχές

– Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από Έλληνα Tutor του Πανεπιστημίου.
– Προσωπική παρουσία του tutor στην τελική εξέταση στη Ρώμη.
– Υποστηρικτική βοηθητική Ελληνική πλατφόρμα.
– Εκπαιδευτικές εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με tutor στην Ελλάδα.
– Συμβουλευτική στήριξη από τον tutor και την εκπαιδευτική ομάδα για την εκπόνηση των εργασιών και τη συγγραφή της διπλωματικής.
– Υποστηρικτικό πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας.

Οφέλη

– Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ευέλικτο, άρτια οργανωμένα και δίνει στον κάτοχό του το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αναγνωρισμένων σπουδών σε ένα σύγχρονο Ιταλικό Πανεπιστήμιο
– Η απόκτηση μεταπτυχιακού στην Ιταλία εξασφαλίζει και μοριοδότηση Άριστης Γνώσης (C2) της Ιταλικής Γλώσσας
– Μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις – προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο.

Αίτηση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τα προσωπικά σου στοιχεία και το αντικείμενο το οποίο σε ενδιαφέρει.

Αφού υποβάλεις την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σου.

ΦΟΡΜΑ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα προς την μελλοντική σου καριέρα;