Μεταπτυχιακά

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων (60 ECTS)

Πληροφορίες

Εξ αποστάσεως

Υποστήριξη από Έλληνες tutors διορισμένους από το Πανεπιστήμιο

Μοριοδότηση

Μοριοδότηση ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 και μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις – προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο

Αναγνώριση

Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2 ΕΞΑΜΗΝΩΝ – 60 ECTS

Η σχολή των Επιστημών Αγωγής του Δημόσιου Ιταλικού Πανεπιστημίου “Roma Tre”, δίνει την ευκαιρία σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ να αποκτήσουν Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.
 
Το μεταπτυχιακό έχει ως αντικειμενικό σκοπό να αναπτύξει στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται, ή σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, στους διαφόρους τομείς οργάνωσης – διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, τις θεωρητικές και πρακτικές ικανότητες που είναι αναγκαίες σε Τυπικά και μη Τυπικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα.

Γιατί στο Roma Tre

– Η Infonet είναι επίσημος συνεργάτης του Πανεπιστημίου Roma Tre.
– Το τμήμα επιστημών αγωγής του πανεπιστήμιου είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη.
– Διάρκεια 2 εξάμηνα (60 ECTS) για επιπλέον μοριοδότηση.
– Μοριοδότηση γλώσσας σε επίπεδο C2.
– Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού από Έλληνες Τutor διορισμένους επίσημα από το πανεπιστήμιο.
– Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας (ΑΤΕΕΝ).

Αναγνώριση – Μοριοδότηση

Aναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας – Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Μοριοδότηση σε προκηρύξεις για διευθυντικές θέσεις στην εκπαίδευση και σε άλλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Διδακτέα ύλη

• Αυτοαξιολόγηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών – εργασιακών στρατηγικών δεξιοτήτων
• Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Δομής (RAV): δεδομένα που βοηθούν στη βελτίωση και στην καινοτομία το σχολείο
• Από τη βαθμολόγηση στην αξιολόγηση μάθησης
• Εργαλεία αξιολόγησης. Επεξεργασία, διαχείριση, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων αξιολόγησης
• Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στις διαδικασίες αξιολόγησης
• Η δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης της μάθησης,και των επιπτώσεων του σχολικού πλαισίου
• Διδακτική-εκπαιδευτική έρευνα και καινοτομία
• Εμπειρικές-πειραματικές έρευνες αξιολόγησης της μάθησης. Λειτουργίες, εργαλεία και διαδικασίες΄
• Αξιολόγηση γνωσιακή, σχεσιακή και δραστηριοτήτων: λειτουργίες και εργαλεία και ημιδομημένες προσομοιώσεις περιβάλλοντος για μάθηση ουσιαστική και σχολική ένταξη
• Αξιολόγηση στο σχολείο. Θεωρητικές παραδοχές και πολιτιστικοί προσανατολισμοί
• Αξιολόγηση και εκπαιδευτική επιτυχία των μαθητών: προγνωστικοί παράγοντες της μάθησης. Διαμορφωτική αξιολόγηση και λειτουργική διαμορφωτική αξιολόγηση

Παροχές

– Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους Έλληνες επίσημους Tutor του Πανεπιστημίου Roma Tre.
– Υποστηρικτική βοηθητική Ελληνική πλατφόρμα.
– Εκπαιδευτικές εξ αποστάσεως συναντήσεις με τους Τutor.
– Συμβουλευτική στήριξη από τους Τutor και την εκπαιδευτική ομάδα της Infonet για την εκπόνηση των εργασιών και τη συγγραφή της διπλωματικής.

Οφέλη

  • το μεταπτυχιακό είναι ευέλικτο, άρτια οργανωμένο και δίνει στον κάτοχό του το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αναγνωρισμένων σπουδών σε ένα σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους.
  • εξασφαλίζει μοριοδότηση άριστης γνώσης (C2) της Ιταλικής γλώσσας.
  • μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις – προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο.
Για πλήρη φάκελο και λοιπές πληροφορίες:
τηλ: 2610226533
κιν: 6976999493

Αίτηση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τα προσωπικά σου στοιχεία και το αντικείμενο το οποίο σε ενδιαφέρει.

Αφού υποβάλεις την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σου.

ΦΟΡΜΑ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα προς την μελλοντική σου καριέρα;