Μεταπτυχιακά

Σχολική Ψυχολογία (60 ECTS)

Πληροφορίες

Εξ αποστάσεως

Υποστήριξη από Έλληνες tutors διορισμένους από το Πανεπιστήμιο

Μοριοδότηση

Μοριοδότηση ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 και μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις – προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο

Αναγνώριση

Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2 ΕΞΑΜΗΝΩΝ – 60 ECTS

Καθοδήγηση από Έλληνες Tutors διορισμένους από το Πανεπιστήμιο, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών!!!!

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση ατόμων που ειδικεύονται στην εργασία στο σχολικό περιβάλλον.

Τα σχολεία διασυνδέονται όλο και συχνότερα με επαγγελματίες για την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης της σχολικής ευημερίας.

Συνεπώς, αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην ανάγκη μιας εις βάθους μελέτης της εργασίας στο σχολικό πλαίσιο, παρέχοντας τα απαραίτητα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την παρέμβαση σε ένα οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από υψηλή πολυπλοκότητα.

Αναγνώριση – Μοριοδότηση

Aναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας – Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Μοριοδότηση σε προκηρύξεις για διευθυντικές θέσεις στην εκπαίδευση και σε άλλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Στόχοι

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους

·         Να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την ανάλυση του σχολικού πλαισίου και την ανάλυση της ζήτησης για ψυχολογική παρέμβαση,

·         Να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας,

·         Να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για την υποστήριξη της σχέσης σχολείου-οικογένειας

·         Να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες για τη διαχείριση των “ειδικών” αναγκών των μαθητών, όπως οι αλλοδαποί μαθητές, οι μαθητές με μαθησιακές διαταραχές κτλ.

Ο επαγγελματίας με αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα είναι σε θέση να διαβάζει τη ζήτηση που παρουσιάζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα, εντοπίζοντας τους προβληματικούς τομείς πάνω στους οποίους πρέπει να οικοδομήσει, να συντονίσει και να εποπτεύσει προγράμματα παρέμβασης. Να εφαρμόζει παρεμβάσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, να πραγματοποιεί δραστηριότητες κατάρτισης και συμβουλευτικής που απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς: να εφαρμόζει διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης, να δημιουργεί και να διαχειρίζεται γραφεία συμβουλευτικής, να εκτελεί προγράμματα για συγκεκριμένα ψυχοεκπαιδευτικά, οργανωτικά θέματα.

Διδακτέα ύλη

• Στοιχεία της αναπτυξιακής ψυχολογίας, του κύκλου ζωής και της ψυχολογίας της προσκόλλησης
• Τα μοναδικά ντετερμινιστικά μοντέλα
• Εκπαιδευτική ψυχολογία Η μάθηση ως βάση κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας: Γνωστικιστικές, Κονστρουκτιβιστικές θεωρίες, Συμπεριφορισμός. Ερμηνευτές του συμπεριφορισμού, Γνωστικισμός
• Ειδική Παιδαγωγική: Η ιστορική διάσταση της ειδικής αγωγής. Η αρχή της ενσωμάτωσης/ένταξης. Η νομοθετική διαδικασία της ειδικής παιδαγωγικής. Η ειδική αγωγή και οι προκλήσεις της πολυπλοκότητας.
• Προώθηση και διευκόλυνση της μάθησης: γνωστικά στυλ και μέθοδοι μελέτης μεταγνωστική διδασκαλία διευκόλυνση της μάθησης συνεργατική μάθηση. Διαταραχές μάθησης
• Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, κατάρτιση εκπαιδευτικών: Η πρόληψη της ψυχοκοινωνικής δυσφορίας. Η πρόληψη του εκφοβισμού – διαδικτυακού εκφοβισμού. Πρόληψη της έμφυλης βίας. Πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών
• Υποδοχή του μαθητή, υποδοχή του γονέα, υποδοχή του εκπαιδευτικού στυλ διδασκαλίας, διευκόλυνση της σχέσης με τον μαθητή, Προώθηση ενός καλού κλίματος στην τάξη Συμβουλευτική για τους εκπαιδευτικούς

Παροχές

– Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους Έλληνες επίσημους Tutor του Πανεπιστημίου.
– Υποστηρικτική βοηθητική Ελληνική πλατφόρμα.
– Εκπαιδευτικές εξ αποστάσεως συναντήσεις με τους Τutor.
– Συμβουλευτική στήριξη από τους Τutor και την εκπαιδευτική ομάδα της Infonet για την εκπόνηση των εργασιών και τη συγγραφή της διπλωματικής.

Οφέλη

  • το μεταπτυχιακό είναι ευέλικτο, άρτια οργανωμένο και δίνει στον κάτοχό του το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αναγνωρισμένων σπουδών σε ένα σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους.
  • εξασφαλίζει μοριοδότηση άριστης γνώσης (C2) της Ιταλικής γλώσσας.
  • μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις – προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο.
Για πλήρη φάκελο και λοιπές πληροφορίες:
τηλ: 2610226533
κιν: 6976999493

Αίτηση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τα προσωπικά σου στοιχεία και το αντικείμενο το οποίο σε ενδιαφέρει.

Αφού υποβάλεις την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σου.

ΦΟΡΜΑ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα προς την μελλοντική σου καριέρα;