Μεταπτυχιακά

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προσανατολισμού & Επαγγελματικής Αποκατάστασης (60 ECTS)

Προϋποθέσεις επιλογής:

Πτυχίο 8 εξαμήνων τουλάχιστον

Κριτήρια επιλογής:

Βιογραφικό

Πληροφορίες

Εξ αποστάσεως

Υποστήριξη από Έλληνες tutors διορισμένους από το Πανεπιστήμιο

Μοριοδότηση

Μοριοδότηση ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 και μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις – προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο

Αναγνώριση

Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας

Η σχολή των επιστημών αγωγής του Δημόσιου Ιταλικού Πανεπιστημίου “ROMA TRE”, δίνει την ευκαιρία σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.

Σκοπός του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να παράσχει τη θεωρητική και πρακτική βάση για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμβουλευτικής σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Δια Βίου Μάθηση των εργαζόμενων με στόχο την μείωση της ανεργίας και την κινητικότητα. Οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τα οποία τα τελευταία χρόνια ανθούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου ήδη υλοποιούνται σχετικά κοινοτικά προγράμματα.

Στόχοι

– εκμάθηση των κύριων ερμηνευτικών θεωριών αναφορικά με τις διαδικασίες του προσανατολισμού
– εκμάθηση και ανάλυση του ρόλου του προσανατολισμού στο σημερινό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό πλαίσιο
– εκμάθηση και ανάλυση της σχέσης μεταξύ της οργάνωσης της διδασκαλίας και των διαδικασιών του προσανατολισμού στα σχολεία
– εκμάθηση του τρόπου σύνδεσης των δεξιοτήτων για την αξιοποίηση στάσεων και συμπεριφορών και των απαιτήσεων του ενεργού ευρωπαίου πολίτη
– εκμάθηση και ανάλυση της σημασία των στρατηγικών δεξιοτήτων στις διαδικασίες του αυτοπροσανατολισμού
– εκμάθηση και εφαρμογή σε πλαίσια προσομοίωσης των εργαλείων για την ανίχνευση: στοιχείων αξιολόγησης, ενδιαφερόντων, προτιμήσεων
– εκμάθηση και εφαρμογή ερωτηματολογίων για την ανίχνευση και ανάλυση των στρατηγικών δεξιοτήτων του προσανατολισμού (QSA e QPCS)
– δημιουργία, σε διαφορετικά πλαίσια προσανατολισμού, εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης (φάκελος μαθητή-portfolio)
– προβληματισμός αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας
– εκμάθηση και περιγραφή του ρόλου και των δραστηριοτήτων των κύριων χωρικών δομών για τον προσανατολισμό και την εργασίας
– εκμάθηση των εργαλείων και των πρακτικών για την προώθηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
– εκμάθηση και ανάλυση μεθοδολογιών και εργαλείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων
– εκμάθηση, ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη δραστηριότητα των συμβούλων προσανατολισμού
– εκμάθηση κανονιστικών και δεοντολογικών διατάξεων του επαγγελματικού προσανατολισμού
– περιγραφή και ανάλυση των ομοιοτήτων και διαφορών των μοντέλων προσανατολισμού στις κύριες ευρωπαϊκές χώρες

Γιατί στο Roma Tre

  1. Το τμήμα επιστημών αγωγής του πανεπιστήμιου είναι από τα καλύτερα στην Ιταλία.
  2. Εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας.
  3. Μοριοδότηση γλώσσας σε επίπεδο C2.
  4. Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του master από Έλληνα tutor διορισμένο επίσημα από το πανεπιστήμιο.
  5. Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ/ΣΑΕΙ).

Διδακτέα ύλη

Η διδακτέα ύλη του master είναι η εξής:

• ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.
• ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
• ΚΟΣΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
• ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Ποιους αφορά;

– Καθηγητές και Δασκάλους για την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους.
– Πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ (4ετής φοίτηση) που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ.
– Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού για την ενίσχυση των προσόντων τους
– Συμβούλους επιχειρήσεων
– Ψυχολόγους

Παροχές

– Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον μοναδικό Έλληνα επίσημο Tutor του Πανεπιστημίου Roma Tre
– Προσωπική παρουσία του tutor σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις στη Ρώμη
– Εκπαιδευτικές συναντήσεις με tutor στην Ελλάδα
– Υποστηρικτικό πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας.

Οφέλη

  • το μεταπτυχιακό είναι ευέλικτο, άρτια οργανωμένο και δίνει στον κάτοχό του το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αναγνωρισμένων σπουδών σε ένα σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους.
  • εξασφαλίζει μοριοδότηση άριστης γνώσης (C2) της Ιταλικής γλώσσας.
  • μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις – προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο.

Αίτηση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τα προσωπικά σου στοιχεία και το αντικείμενο το οποίο σε ενδιαφέρει.

Αφού υποβάλεις την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σου.

ΦΟΡΜΑ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα προς την μελλοντική σου καριέρα;