Σεμινάριο:

Διοίκηση και Ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων

420,00 

Διδακτέα ύλη

Η διδακτέα ύλη του σεμιναρίου είναι η εξής:

 • Εκπαιδευτικό Σύστημα
 • Θεωρίες Μάθησης
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολυπολιτισμικότητα
 • Διευθυντής Εκπαιδευτικής Μονάδας: Leader ή Manager
 • Συγκρουσιακές Δυναμικές, Προσωπικότητα και Leadership στο Πλαίσιο Εκπαίδευσης-Κατάρτισης
 • Η Έρευνα σε Αυτόνομα Σχολεία
 • Οι Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Σχεδιασμός, Έλεγχος, Αξιολόγηση, Επανασχεδιασμός
 • Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
 • Σχολική Βία – Στρατηγικές πρόληψης
 • Διοίκηση Προσωπικού Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο- μοντέλα και μέθοδοι αντιμετώπισης
 • Κοινωνιοψυχολογικοί παράγοντες εμφάνισης της εγκληματικότητας των ανηλίκων και αντιμετώπιση του φαινομένου
 • Αξιολόγηση σε προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτησης

Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στηρίζονται στη βραβευμένη μέθοδο διδασκαλίας Computer Interactive Learning (CIL). Η μέθοδος αυτή καθιστά τα μαθήματα μοναδικά στο είδος τους, επειδή αναπτύσσει τις εξειδικευμένες και παράπλευρες δεξιότητες και παράλληλα προσφέρει μέγιστη διαδραστικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων και μεταξύ των συμμετεχόντων και των διδασκόντων. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως αυτά που μαθαίνουν.

Πληροφορίες:

τηλ:2610 226533
κιν:6976999493