Σεμινάριο:

Εκπαίδευση Ενηλίκων

350,00 

Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε διάφορους τομείς της σχολικής, πανεπιστημιακής, επαγγελματικής και δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Απευθύνεται επίσης σε νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους στην εκπαίδευση των ενηλίκων.

Σκοπός

Το σεμινάριο έχει σκοπό:

 • την κριτική ανάλυση των μοντέλων σχεδιασμού και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και της μάθησης
 • τον προβληματισμό σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης, αξιολόγησης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων
 • την εμβάθυνση των ψυχολογικών θεωριών της μάθησης
 • την απόκτηση των θεωριών και των μεθόδων κατάρτισης για την εκπαίδευση ενηλίκων
 • την απόκτηση ποιοτικών μεθόδων και εργαλείων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της εκπαίδευσης και των διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού
 • την ανάλυση των θεωριών on line εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Διδακτέα ύλη

Η διδακτέα ύλη του σεμιναρίου είναι η εξής:

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
 • Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 • Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 • Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 • Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 • ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ- ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
 • ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στηρίζονται στη βραβευμένη μέθοδο διδασκαλίας Computer Interactive Learning (CIL). Η μέθοδος αυτή καθιστά τα μαθήματα μοναδικά στο είδος τους, επειδή αναπτύσσει τις εξειδικευμένες και παράπλευρες δεξιότητες και παράλληλα προσφέρει μέγιστη διαδραστικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων και μεταξύ των συμμετεχόντων και των διδασκόντων. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως αυτά που μαθαίνουν.

 

Πληροφορίες

τηλ:2610 226533
κιν:6976999493